Umowa najmu mieszkalnego

najem-mieszkania, umowa-najmu, apartament-najem

Co powinna zawierać dobrze sporządzona umowa najmu mieszkalnego?

Umowa najmu to zabezpieczenie, które reguluje stosunki pomiędzy wynajmującym a najemcą. Sporządza się ją przede wszystkim z myślą o sytuacjach niejasnych i konfliktowych. Ma chronić interesy wynajmującego – zarówno jego własność, jak też przepływy pieniężne przekazywane w zamian za udostępnienie lokalu. Zobacz, jakie elementy powinna zawierać dobrze sporządzona umowa najmu mieszkalnego, aby jak najlepiej zabezpieczała właściciela nieruchomości.

Po pierwsze: kwestie formalne

Umowa najmu musi zawierać miejscowość i datę jej podpisania oraz określać każdą ze stron. Ważne, aby podać w niej nie tylko imię i nazwisko, lecz także numer dowodu osobistego, adres zamieszkania, e-mail i telefon. Należy zadbać o to, aby najemca oświadczył, że nie będzie w mieszkaniu prowadzić działalności gospodarczej. Musi również poświadczyć, że nie będzie meldować ani siebie, ani osób postronnych, partnerów czy członków rodziny. Warto w umowie wskazać również okres jej obowiązywania, na przykład 12 miesięcy, z 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Po drugie: ustalenie kwoty do zapłaty

W umowie należy podać kwotę, za jaką lokator będzie wynajmować mieszkanie. Warto określić przy tym również precyzyjnie, jakie opłaty administracyjne co miesiąc będzie zobowiązany odprowadzić do spółdzielni mieszkaniowej. Dla większości najemców wygodniejszym rozwiązaniem jest to, kiedy to właściciel mieszkania pobiera kwotę za opłaty administracyjne, a następnie sam reguluje należności do spółdzielni. Istotne jest również wskazanie, do kiedy należy wnieść opłaty. W umowie warto zawrzeć deklarację najemcy, który zobowiązuje się do terminowej spłaty czynszu. W sytuacji, gdy właściciel nie odnotuje wpłaty za dany miesiąc w okresie 4 tygodni od wskazanego terminu, ma prawo rozwiązać umowę bez zachowania 2-tygodniowego terminu wypowiedzenia. Najemca musi liczyć się z tym, że właściciel jest upoważniony do wejścia do swojej własności w celu uprzątnięcia jej i przygotowania pod wynajem nowemu najemcy. Koszty związane z posprzątaniem lokalu mogą przejść na niepłacącego najemcę. Tego typu zapis dobrze chroni interesy wynajmującego, zabezpieczając go przed nieuczciwym, niepłacącym, a na dodatek niedbającym o porządek lokatorem.

Po trzecie: regulacja ustaleń w przypadku łamania praw sąsiadów

W przypadku, gdy najemca nie szanuje praw innych lokatorów poprzez swoje głośne zachowanie lub zaśmiecanie przestrzeni wspólnych, warto zamieścić zapis, który mówi o tym, że wynajmujący ma prawo do rozwiązania umowy. To sposób na zabezpieczenie się przed pretensjami ze strony sąsiadów i wyraz szacunku do ich praw.

Po czwarte: kwestie dotyczące kaucji zwrotnej

W umowie najmu mieszkania należy też uregulować kwestie związane z wpłatą i wypłatą kaucji zwrotnej. Warto od razu wziąć kaucję za 2 miesiące z góry. Stanowi to dobre zabezpieczenie w przypadku najemców, którzy uciekną z mieszkania lub dokonają w nim poważnych zniszczeń. To również system weryfikacji najemców pod kątem ich wypłacalności i rzetelności. W umowie warto określić, że zwrot kaucji nastąpi w określonym terminie. Zostanie z niej potrącona kwota za ewentualne zniszczenia. Aby nie rodzić sytuacji konfliktowych, w momencie zdania mieszkania warto ustalić wraz z najemcą, jakiego typu wady znajdują się w lokalu. Warto udokumentować je przy użyciu aparatu fotograficznego.

Po piąte: regulacja możliwości wejścia wynajmującego do lokalu

Dla własnego komfortu psychicznego i bycia przygotowanym na sytuacje skrajne, w umowie najmu warto zawrzeć zapis, że najemca zobowiązuje się udostępnić lokal wynajmującemu w celu przeprowadzenia kontroli. Ma on również obowiązek uzgodnić termin planowanej wizyty najpóźniej na 2 dni przed jej rozpoczęciem. Istotne jest również zawarcie zapisu, który pozwala wynajmującemu lub organom władzy publicznej na wejście do lokalu.

Umowa najmu okazjonalnego – czy warto ją podpisywać?

Umowa najmu okazjonalnego ma stanowić dodatkowe zabezpieczenie przed nieuczciwymi najemcami, którzy nie chcą wyprowadzić się z mieszkania ani za nie regularnie płacić. Jest sporządzana w obecności notariusza i w formie pisemnej. Najemca zobowiązuje się w niej, że w razie eksmisji ma się dokąd przeprowadzić. Wielu inwestorów żyjących z najmu decyduje się na taką formę zabezpieczenia. Przezorny zawsze ubezpieczony – jak głosi stare polskie przysłowie. Z doświadczenia niektórych osób wiadomo jednak, że sam proces eksmisji nie różni się w takim przypadku od tych, które taką formą umowy chronione nie były.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.