Czy automatyka pogodowa obniży koszty ogrzewania?

Celem automatyki pogodowej jest zmniejszenie kosztów ogrzewania poprzez sterowanie kotłem tj. dostosowanie temperatury wody do ilości stopni Celsjusza na dworze. To bardzo efektywna metoda, by zarządzać poziomem temperatury w sposób ekonomiczny i ekologiczny.

Najczęściej na etapie budowy domu jedno- i wielorodzinnego dokładnie analizuje się kwestie związane z ogrzewaniem, ponieważ to opłaty za ciepło stanowią istotną część rachunków. Stąd warto rozważyć zautomatyzowanie działania systemów grzewczych w budynku.

Jak działa automatyka pogodowa?

Kluczem do właściwego działania automatyki pogodowej jest odpowiednie dostosowanie ustawień systemu do potrzeb użytkowników. Dopasowanie krzywej grzewczej do preferencji mieszkańców to jedna z najistotniejszych kwestii przy programowaniu urządzenia. Mechanizm będzie działać bezobsługowo, nie ma konieczności samodzielnego ustawiania temperatury (jak w programatorach pokojowych). Automatyka pogodowa funkcjonuje na zasadzie regulacji wprzód, czyli zanim temperatura w pomieszczeniu zmieni się, jest zawczasu dostosowywana do odpowiedniego poziomu przez urządzenie. Umożliwia to czujnik na zewnątrz budynku – należy zamontować go w odpowiednim miejscu, by zoptymalizować działanie systemu.

Kiedy jest najefektywniejsza?

Efektywność automatyki pogodowej wzrasta wraz z metrażem budynku. Wynika to z większego zużycia energii cieplnej w dużych budowlach wielorodzinnych, a co za tym idzie – wzrastających możliwości dokonania oszczędności. Optymalizacja ustawień pozwala domownikom korzystać z systemu bez konieczności ciągłego ustawiania temperatury, jak w przypadku regulatora pokojowego.

automatyka pogodowa w mieszkaniu

Automatyka pogodowa a regulator pokojowy

Na etapie wyboru sposobu zarządzania ogrzewaniem często podejmuje się decyzję między tymi dwoma rozwiązaniami. Regulator pokojowy z czujnikiem znajdującym się w pomieszczeniu umożliwia ustawienie oczekiwanej wartości w stopniach Celsjusza. Dzięki sterowaniu posiadającemu sprzężenie wstecz temperatura w mieszkaniu obniża się (w związku z jej spadkiem na zewnątrz), po czym osprzęt reaguje i zaczyna się nagrzewanie pokoju do uzyskania żądanej wartości. Taki model nie jest urządzeniem bezobsługowym, ponadto nie ma możliwości monitorowania tego, jaka ilość ciepła została utracona.

Aby zaprojektować w pełni efektywny system automatyki pogodowej i nie martwić się kwestiami związanymi z montażem oraz serwisem warto zgłosić się do firmy http://www.alfarex.pl/str/42/automatyka-pogodowa i wybrać optymalne rozwiązanie.

Dodaj komentarz