Jakie warunki techniczne muszą spełniać budynki mieszkalne?

Większość z nas nie cierpi wszelakiej papierologii i niechętnie zapoznaje się z jakimikolwiek przepisami. Istnieją jednak takie sfery, które powinny być regulowane dla naszego własnego bezpieczeństwa, a budownictwo z pewnością jest jedną z nich. Obiekty, w jakich mieszkamy muszą spełniać określone kryteria i być zgodne z licznymi zasadami – wówczas można mieć pewność, że nie stanowią dla nikogo zagrożenia i nadają się do użytku. Przyjrzyjmy się bliżej tym warunkom.

Budynki mieszkalne – metody regulacji

Warunki techniczne, jakim podlegają budynki mieszkalne, zostały określone w przepisach prawnych – a dokładnie reguluje je Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami). Zmiany były wprowadzane stopniowo, a niektóre całkiem niedawno i obowiązują od stycznia 2017 roku.

Warunki techniczne – co się zmieniło?

Troska o środowisko naturalne spowodowała wreszcie, że potrzebna będzie większa dbałość o energooszczędność budynków mieszkalnych. Obniżono obowiązujący współczynnik przenikania ciepła przez ściany zewnętrzne, stropy, a także okna i drzwi. To konsekwencja dostosowywania polskiego prawa do prawa unijnego – docelowo do 2021 roku większość budynków powinna być już samowystarczalna, jeśli chodzi o względy energetyczne. O energooszczędności budynku będą zaś decydowały 2 kwestie:

  1. Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) nie może przekroczyć maksymalnych wartości. W tym roku EP wynosi już 95, a od stycznia 2021 roku będzie równy 75 kWh/m2 na rok.
  2. Współczynnik przenikania ciepła (Uc) wymienionych wcześniej elementów musi być mniejszy niż maksymalne wartości, zamieszczone w rozporządzeniu, przy czym dla różnych szczegółów są one odmienne.

Co pozostało bez zmian?

Warunki techniczne, jakie muszą spełniać budynki mieszkalne, by mogły zostać oddane do użytku są ściśle określone w wielu aspektach. Prawo dokładnie wskazuje jak powinien być usytuowany obiekt oraz jak należy zadbać o uwarunkowania dojazdu czy wyposażenie techniczne. W kwestii usytuowania – istnieje wiele przepisów, które mówią na przykład, że musi on stać poza zasięgiem uciążliwości i zagrożeń takich jak hałas, szkodliwe promieniowanie elektromagnetyczne czy zanieczyszczenie powietrza. Nie dotyczy to wyłącznie budynków chronionych przez wspomnianymi czynnikami. Do tego dochodzą ogólne zasady, takie jak zapewnienie:

– odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych,

– miejsca do czasowego przechowywania odpadów i nieczystości stałych,

– instalacji (lub urządzenia) do ogrzewania pomieszczeń w okresie obniżonych temperatur,

– przewodów kominowych do odprowadzania dymu i spalin, które ewentualnie będą powstawały w budynku,

– wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz instalacji chroniącej od wyładowań atmosferycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.