Odwrócony VAT – co oznacza dla firm budowlanych?

Z początkiem 2017 roku zaczęła obowiązywać duża nowelizacja Ustawy o VAT. Została ona wprowadzona na podstawie projektu rządowego z dnia 01.12.2016. Dla branży budowlanej oznacza to wejście w życie zasady odwróconego VAT-u. Sprawdź na czym się ona opiera i jakie niesie za sobą konsekwencje dla firm.

Na czym polega odwrócony VAT?

Wedle zapisów nowej ustawy, obowiązek rozliczania należnego oraz naliczonego VAT-u spoczywa na nabywcach usług zamieszczonych w załączniku nr 14. Lista ta liczy niespełna 50 pozycji, które zostały oznaczone odpowiednim kodem PKWiU. Są one bardzo precyzyjnie wskazane, dlatego przedsiębiorstwa budowlane nie powinny mieć kłopotów z właściwą interpretacją. Co ciekawe, do katalogu usług wchodzą nie tylko zobowiązania typowo budowlane, lecz także montażowe oraz wykończeniowe.

W Ustawie o VAT uwzględniono 3 warunki, jakie muszą spełniać osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, które nabywają usługi wymienione we wspomnianym załączniku.

  1. Usługodawcą jest podatnik nie posiadający zwolnienia od podatku VAT w przypadku sprzedaży.
  2. Usługobiorcą jest czynny podatnik VAT.
  3. Usługodawca realizuje usługi budowlane jako podwykonawca.

Oznacza to, że w przeciwieństwie do zasad ogólnych, obowiązek rozliczania podatku VAT od usług budowlanych przestaje spoczywać na sprzedawcy, natomiast przechodzi na nabywcę. Warunek jest przy tym taki, że sprzedawcą/usługodawcą musi być podmiot realizujący zadania w charakterze podwykonawcy. W praktyce sprowadza się to do tego, że firmy podwykonawcze tracą możliwość wystawiania faktur z VAT. Natomiast muszą wnosić ten podatek w przypadku nabywania usług lub towarów. Odzyskanie podatku staje się w tym przypadku sprawą mocno utrudnioną. Podwykonawca musi bowiem dowieść przed Urzędem Skarbowy, iż nadpłata faktycznie wystąpiła. Dopiero wówczas możliwe będzie ubieganie się o jej zwrot.

Ustawa o VAT

Konsekwencje dla firm budowlanych

Odwrócony VAT został wprowadzony w celu uszczelnienia systemu podatkowego oraz poprawy ściągalności podatków. Jak się jednak okazuje, zmiany te zaburzają płynność finansową przedsiębiorstw z branży budowlanej, a zarazem uderzają w polską gospodarkę. Podwykonawcy chcąc ominąć nowe przepisy, decydują się na kupno towarów poza granicami kraju. Tracą na tym rodzimi producenci oraz hurtownie. Podwykonawcy mają jednak możliwość uniknięcia konieczności oczekiwania standardowych 3 miesięcy na odzyskanie nadpłaty.

Problem rodzi również właściwa interpretacja w kwestii tego, kim jest podwykonawca w przypadku firm budowlanych działających w ramach konsorcjum.

Dodaj komentarz